Hoofdcontent

Zo werkt het

Alle aanbieders binnen uw gemeente krijgen de mogelijkheid om hun reguliere trainingen of bijeenkomsten via www.maxvitaal.nl op te geven. Wij bundelen die input in een activiteitengids. Deze gids komt in handen van de inwoners, waardoor iedereen op de hoogte is van het gemeentelijk aanbod. De gids is dus een podium voor aanbieders, buurtsportcoaches én uw gemeente.
Na het doorbladeren van een aansprekende activiteitengids kunnen ouderen zich eenvoudig aanmelden voor kennismakingslessen bij de sportverenigingen en cultuurinstellingen in de buurt. Andersom biedt de gids sportieve en creatieve aanbieders de kans om nieuwe seniorenleden aan zich te binden. Zo snijdt het mes aan twee kanten, met uw gemeente in de verbindende rol.